کتاب افسانه کاریزما – گفتگو اول

در شروع کتاب افسانه کاریزما (The Charisma Myth) اثر اولیویا فاکس کابان (Olivia Fox Cabane) [...]

کتاب چهار میثاق – گفتگو اول

کتاب چهار میثاق (The Four Agreements) اثر دون میگوئل روئیز (Don Miguel Ruiz) نگاهی عمیق [...]