کتاب اصل 80-20 – گفتگو اول

اکنون کتاب اصل 80-20 (The 80-20 Principle) اثر ریچارد کاچ (Richard Koch) را با هم [...]

کتاب نقش شانس – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب نقش شانس اثر نسیم نیکلاس طالب، بررسی کردیم که شانس در [...]