کتاب مبانی طراحی گرافیک – تاریخ طراحی گرافیک

در گفتگو اول کتاب مبانی طراحی گرافیک نوشته ایمی ای. آرنتسون، طراحی گرافیک هم به [...]

کتاب مبانی طراحی گرافیک – کاربرد هنر طراحی

کتاب مبانی طراحی گرافیک (Graphic Design Basics) اثر ایمی ای. آرنتسون (Amy E. Arntson) ، [...]

کتاب هنر دستیابی – گفتگو چهارم

در گفتگو سوم کتاب هنر دستیابی اثر برنارد راث، به بررسی اهمیت تصمیم‌گیری بهتر و [...]

کتاب هنر دستیابی – گفتگو سوم

در گفتگو دوم درباره کتاب هنر دستیابی اثر برنارد راث، بر اهمیت شناخت و کنترل [...]

کتاب هنر دستیابی – گفتگو اول

کتاب هنر دستیابی (The Achievement Habit) اثر برنارد راث (Bernard Roth)، مفهومی را تبیین می‌کند [...]