کتاب کفش باز – گفتگو اول

کتاب کفش باز (Shoe Dog) اثر فیل نایت (Phil Knight)، داستان زندگی و تجربیات بنیان‌گذار [...]

کتاب چطور شروع کنیم – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب چطور شروع کنیم ویژگی اهداف ارزشمند را بررسی کردیم. ایده اولیه [...]