کتاب سقلمه – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب سقلمه اثر ریچارد تالر و کاس سانستین، با روش معماری انتخاب [...]

کتاب سقلمه – گفتگو اول

امروز درباره کتاب سقلمه (Nudge) اثر ریچارد تالر و کاس سانستین (Richard Thaler and Cass [...]

کتاب فقر احمق می‌کند – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب فقر احمق می‌کند اثر الدار شفیر و سندهیل مولاینیتن، متوجه شدیم [...]