کتاب راهنمای تفکر نقادانه – گفتگو اول

کتاب راهنمای تفکر نقادانه (A Guide To Critical Thinking) اثر مهم نیل براون و استوارت [...]

کتاب چهار میثاق – گفتگو اول

کتاب چهار میثاق (The Four Agreements) اثر دون میگوئل روئیز (Don Miguel Ruiz) نگاهی عمیق [...]

کتاب تئوری انتخاب – گفتگو اول

در این مطلب به بررسی کتاب تئوری انتخاب (The Choice Theory) اثر ویلیام گلسر (William [...]

کتاب شیب – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب شیب اثر ست گادین، متوجه شدیم که تا چه زمانی باید [...]

کتاب سقلمه – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب سقلمه اثر ریچارد تالر و کاس سانستین، با روش معماری انتخاب [...]

کتاب سقلمه – گفتگو اول

امروز درباره کتاب سقلمه (Nudge) اثر ریچارد تالر و کاس سانستین (Richard Thaler and Cass [...]

کتاب نقش شانس – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب نقش شانس اثر نسیم نیکلاس طالب درباره قطعی نبودن نظریه‌ها و [...]