کتاب دعوتگر حرفه‌ای – گفتگو اول

امروز درباره کتاب دعوتگر حرفه‌ای (Professional inviter) اثر تیم سِیلز (Tim sales)  با هم گفتگو [...]