کتاب راهنمای تفکر نقادانه – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب راهنمای تفکر نقادانه اثر نیل براون، موارد اساسی مرتبط با اهمیت [...]

کتاب راهنمای تفکر نقادانه – گفتگو اول

کتاب راهنمای تفکر نقادانه (A Guide To Critical Thinking) اثر مهم نیل براون و استوارت [...]

کتاب هنر دستیابی – گفتگو چهارم

در گفتگو سوم کتاب هنر دستیابی اثر برنارد راث، به بررسی اهمیت تصمیم‌گیری بهتر و [...]

کتاب هنر دستیابی – گفتگو سوم

در گفتگو دوم درباره کتاب هنر دستیابی اثر برنارد راث، بر اهمیت شناخت و کنترل [...]

کتاب هنر دستیابی – گفتگو اول

کتاب هنر دستیابی (The Achievement Habit) اثر برنارد راث (Bernard Roth)، مفهومی را تبیین می‌کند [...]

کتاب هنر پیش‌بینی – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب هنر پیش‌بینی اثر فیلیپ تتلاک و دن گاردنر، به امکان وقوع [...]

کتاب هنر پیش‌بینی – گفتگو اول

مسیر زندگانی ما چگونه خواهد بود اگر توانایی پیش‌بینی دقیق آینده را داشته باشیم؟ اقدام [...]

کتاب مینیمالیسم دیجیتال – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم کتاب مینیمالیسم دیجیتال اثر کال نیوپورت، به بررسی مسائل مهمی پرداختیم که [...]

کتاب گفتگو با غریبه‌ها – گفتگو سوم

در گفتگوی دوم کتاب گفتگو با غریبه‌ها اثر مالکوم گلدول، در ابتدای بحث درباره این [...]

کتاب در اهمیت پرسیدن – گفتگو اول

امروز پیرامون مهارتی اساسی به نام هنر پرسشگری گفتگو می‌کنیم، این هنر، مانند یک دستیار [...]

کتاب آشنایی با هنر پرسشگری – گفتگو اول

کتاب آشنایی با هنر پرسشگری (The Art of Asking Essential Questions) اثر لیندا الدر (Linda [...]

کتاب گلوله برفی – گفتگو اول

وارن بافت (Warren Buffett)، مشهور به «فرزانه اوماها»، یکی از نام‌آشناترین سرمایه‌گذاران تاریخ است. کتاب [...]