کتاب تئوری مدیریت زندگی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب تئوری مدیریت زندگی اثر کلیتون کریستنسن، به بررسی رازهای پشت پرده [...]