کتاب از سیر تا پیاز NFTها – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب از سیر تا پیاز NFTها ، به اهمیت چرخه خرید و [...]

کتاب از سیر تا پیاز NFTها – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب از سیر تا پیاز NFT‌ها ، با تکیه بر دانش و [...]

کتاب راهنمای NFT – گفتگو چهارم

در گفتگو سوم کتاب راهنمای NFT اثر مت فورتنو و کوهریسون تری، به نکاتی درباره [...]

کتاب راهنمای NFT – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب راهنمای  NFT اثر مت فورتنو و کوهریسون تری، متوجه شدیم که [...]

کتاب راهنمای NFT – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب راهنمای NFT نوشته مت فورتنو و کوهریسون تری، به بررسی فناوری [...]

کتاب راهنمای NFT – گفتگو اول

امروز درباره کتاب راهنمای NFT  اثر مت فورتنو و کوهریسون تری (Fortnow, Matt and Terry, [...]