کتاب هنر دستیابی – گفتگو چهارم

در گفتگو سوم کتاب هنر دستیابی اثر برنارد راث، به بررسی اهمیت تصمیم‌گیری بهتر و [...]

کتاب هنر دستیابی – گفتگو سوم

در گفتگو دوم درباره کتاب هنر دستیابی اثر برنارد راث، بر اهمیت شناخت و کنترل [...]

کتاب هنر دستیابی – گفتگو دوم

در گفتگوی اول کتاب هنر دستیابی ابتدا بر اهمیت تمرین، آزمون و خطا به عنوان [...]

کتاب هنر دستیابی – گفتگو اول

کتاب هنر دستیابی (The Achievement Habit) اثر برنارد راث (Bernard Roth)، مفهومی را تبیین می‌کند [...]