کتاب بازاریابی یعنی این – گفتگو اول

امروز درباره کتاب بازاریابی یعنی این (This is Marketing) اثر ست گادین (Seth Godin) با [...]