کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 1 – اهمیت داستان 5

در گفتگوی چهارم کتاب حرفه؛ داستان‌نویس 1 اثر فرانک ای. دیکسون و ساندرا اسمیت، پنج [...]

کتاب هنر دستیابی – گفتگو اول

کتاب هنر دستیابی (The Achievement Habit) اثر برنارد راث (Bernard Roth)، مفهومی را تبیین می‌کند [...]