کتاب افسانه کاریزما – گفتگو سوم

در گفتگو دوم از کتاب افسانه کاریزما اثر اولیویا فاکس کابان، درباه اهمیت قدرت و [...]

کتاب افسانه کاریزما – گفتگو دوم

در گفتگو اول افسانه کاریزما اثر اولیویا فاکس کابان، بررسی کردیم که کاریزماتیک و جذاب [...]

کتاب افسانه کاریزما – گفتگو اول

در شروع کتاب افسانه کاریزما (The Charisma Myth) اثر اولیویا فاکس کابان (Olivia Fox Cabane) [...]