کتاب گاو بنفش – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب گاو بنفش اثر ست گادین، با انواع مشتری و مصرف‌کننده آشنا [...]