کتاب هنر تاثیرگذاری – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب هنر تاثیرگذاری کریس وایندر، ChatGPT چهار قانون طلایی تاثیرگذاری را در شروع [...]