کتاب تصویری چطور شروع کنیم

کتاب چطور شروع کنیم (How to Begin) اثر مایکل بانگی استانیر (Michael Bungay Stanier) به این [...]

کتاب مهم‌ها را بسنجید – گفتگو سوم

در دومین بخش از گفتگوی کتاب مهم‌ها را بسنجید اثر جان دوئر، مطالبی در مورد [...]

کتاب کفش باز – گفتگو دوم

در بخش اول گفتگو کتاب کفش باز به بررسی مفاهیم کلیدی ارتباطی با موفقیت پرداختیم. [...]