کتاب تصویری کار عمیق

کتاب کار عمیق (Deep Work) اثر کال نیوپورت (Cal Newport) به انجام ندادن همزمان کارها [...]

2 دیدگاه

کتاب کفش باز – گفتگو اول

کتاب کفش باز (Shoe Dog) اثر فیل نایت (Phil Knight)، داستان زندگی و تجربیات بنیان‌گذار [...]

کتاب اثر مرکب – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب اثر مرکب اثر دارن هاردی، در ابتدا ChatGPT مفهوم اثر مرکب [...]