کتاب چگونه کمال‌گرا نباشیم – گفتگو اول

کمال‌گرایی به عنوان یک رفتار یا نگرش، وابسته به تلاش بی‌پایان برای رسیدن به کمال [...]