کتاب هارمونی عناصر – گفتگو پنجم

در عصری که زندگی مدرن با سرعت بی‌سابقه‌ای پیش می‌رود و اغلب اوقات ما را [...]

کتاب با چرا شروع کنیم – گفتگو اول

امروز درباه کتاب با چرا شروع کنیم (Start with Why) از سایمون سینک (SimonSinek) با [...]