کتاب هنر سیر و سفر – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب هنر سیر و سفر اثر آلن دوباتن، بررسی کردیم که به [...]