کتاب برنامه ریزی عصبی – کلامی (NLP) – گفتگو اول

امروز درباره کتاب برنامه ریزی عصبی – کلامی (Neuro-linguistic Programming For Dummies) اثر رومیلا ردی و [...]