کتاب تسلی‌ بخشی‌های فلسفه – گفتگو سوم

در گفتگو دوم کتاب تسلی‌ بخشی‌های فلسفه اثر آلن دو باتن، اعتقادات و باورهای سنکا [...]

کتاب تسلی‌ بخشی‌های فلسفه – گفتگو دوم

در گفتگو اول کتاب تسلی‌ بخشی‌های فلسفه اثر آلن دو باتن، ابتدا درباره زندگی و [...]

کتاب تسلی‌ بخشی‌های فلسفه – گفتگو اول

کتاب تسلی‌ بخشی‌های فلسفه (The Consolations of Philosophy) اثر آلن دو باتن Alain de Botton))، [...]